POLITICA DE
CONFIDENTIALITATE

scroll for more

POLITICA DE
CONFIDENTIALITATE

Construit in jurul unui concept versatil pentru intreaga familie, iti aduce mai aproape optiunea unui stil de viata sanatos.

Noi, Echipa PESCARIU SPORTS & SPA, respectăm dreptul dumneavoastră la viață privată.

Această Politică de confidențialitate este menită să informeze clienții și vizitatorii Pescariu Sports & Spa, precum și orice persoană care ne vizitează website-ul, cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul activității noastre. Operațiunile de prelucrare de date desfășurate de Pescariu Sports & Spa respectă normele în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal, incluzând dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în continuare „GDPR”) și legislația subsecventă, națională și europeană. Calitatea de operator de date o are Fundația „Dinu Pescariu”, având sediul în București, str. Glodeni nr. 3, sector 2, CIF RO13727893.

1. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

A. Dacă sunteți client sau potențial client al Clubului PESCARIU SPORTS & SPA, vă aducem la cunoștință următoarele:

a) Avem nevoie de datele dumneavoastră de identificare, de fotografia dumneavoastră, de datele de contact și o serie de informații derivate din documentele ce atestă plățile efectuate în temeiul contractului de furnizare de servicii de agrement (prin care deveniți membru al Clubului Pescariu Sports & Spa). În cazul acestor date, prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare de servicii de agrement sau, în cazul clienților potențiali, pentru a face demersurile necesare, la cererea dumneavoastră, în vederea încheierii contractului [art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR] și, respectiv, pentru emiterea cardului de membru Pescariu Sports & Spa. Totodată, unele date sunt necesare în vederea perfectării plăților și emiterii facturilor în temeiul contractului de furnizare de servicii de agrement, conform normelor de drept fiscal în vigoare  [art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR]. Datele dumneavoastră de contact sunt necesare și pentru a vă contacta în legătură cu serviciile care fac obiectul contractului (e.g. transmiterea de informații în legătură cu clasele pe care le frecventați, confirmarea programărilor, transmiterea de informații în legătură cu programul de funcționare în anumite perioade ale anului, informații privind actualizarea Politicii de confidențialitate, informații privind suspendarea activității pe website-ul www.pescariusports.ro pe durata efectuării lucrărilor de mentenanță și altele asemenea). De asemenea, anumite date sunt colectate, cu acordul Clienților, pentru ca aceștia să poată beneficia de serviciile integrate și facilitățile puse la dispoziție de Clubul Pescariu Sports & Spa (numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru a asigura membrului parcarea gratuită în incinta Clubului, numele soțului/soției și numele copilului/copiilor pentru a beneficia de anumite facilități). Nu în ultimul rând, întrucât cardul de membru emis în temeiul abonamentului este individual, netransmisibil și nepersonalizat, avem nevoie de fotografia dumneavoastră pentru a ne asigura că accesul în incinta Clubului se face doar de către persoanele autorizate. În concret, în temeiul abonamentului, fiecărui client îi este creată o fișă individuală în format electronic, care este accesibilă doar personalului cu atribuții exprese în acest sens. Prin intermediul acestei fișe individuale, personalul autorizat din cadrul Pescariu Sports & Spa are acces la datele dumneavoastră de identificare, datele de contact, fotografia dumneavoastră, tipul abonamentului și istoricul vizitelor la Clubul Pescariu Sports & Spa. Aceste informații ne sunt necesare pentru a ne asigura că fiecare client accesează tipul de abonament la care este autorizat conform contractului, astfel încât toți clienții noștri să se bucure de o experiență favorabilă în cadrul vizitelor și pentru a ne asigura că termenii contractuali sunt respectați.

b) Orice persoană fizică își poate exprima acordul pentru a primi Newsletter-ul Pescariu Sports & Spa și/sau alte comunicări cu privire la activitatea pe care o desfășurăm (oferte, concursuri, programe de fidelizare, invitații la diferite evenimente etc.), pentru scopuri de promovare și marketing. În cazul clienților Clubului, putem transmite oferte personalizate în funcție de preferințele acestora față de serviciile noastre. Aceste informații vă vor fi transmise în funcție de canalul de comunicare pe care îl preferați, e-mail ori SMS (în principiu, comunicările din partea Pescariu Sports & Spa vor fi transmise prin intermediul e-mail-ului, însă puteți opta oricând pentru un alt canal de comunicare). Este datoria noastră față de dumneavoastră să ne asigurăm că primiți doar conținutul pe care îl doriți. De aceea, în cazul în care sunteți client al Clubului, puteți alege dacă doriți să primiți și acest tip de comunicări, fie că optați doar pentru a primi Newsletter-ul Pescariu Sports & Spa, fie pentru a primi oferte personalizate, fie pentru ambele tipuri de comunicări. Întrucât respectăm intimitatea dumneavoastră, în cazul în care nu vă dați acordul în acest sens, datele dumneavoastră vor fi prelucrate doar în scopul executării contractului de furnizare de servicii de agrement, conform celor menționate anterior. În vederea comunicărilor transmise în scopuri de marketing și promovare, avem nevoie de datele dumneavoastră de contact (numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon). Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul dumneavoastră liber exprimat [art. 6 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 GDPR]. Vă puteți retrage oricând consimțământul, fără a fi afectată în vreun fel calitatea serviciilor pe care le furnizăm ori de care veți beneficia în viitor, trimițându-ne un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro cu subiectul „Dezabonare” ori o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă dezabona printr-un click în cuprinsul opțiunii aferente din cadrul oricărui Newsletter pe care vi-l transmitem. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia anterior retragerii lui.

c) Pentru siguranța clienților noștri, a bunurilor acestora și a Clubului Pescariu Sports & Spa, Clubul este monitorizat video în mod permanent (cu excepția spațiilor private, precum vestiarele). Spațiile monitorizate sunt semnalizate în mod vizibil. Informațiile înregistrate sunt necesare în scopul apărării intereselor legitime ale operatorului [art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR] și pot fi comunicate, conform legii, organelor de urmărire sau cercetare penală.

d) Pescariu Sports & Spa prelucrează date cu caracter personal aparținând minorilor doar atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali, cu respectarea tuturor garanțiilor prevăzute de legislația aplicabilă. Prelucrăm datele de identificare ale copiilor, necesare pentru înscrierea la clase ori cursuri de înot sau tenis, în funcție de tipul de abonament. Indiferent de tipul de abonament, copiilor li se va întocmi o fișă personală necesară pentru a le asigura accesul în incinta Clubului (fie că minorii însoțesc părinții, fie că sunt ei înșiși membri). În mod separat, părinții pot opta dacă sunt de acord cu posibilitatea utilizării fotografiilor ori înregistrărilor video în care apar copiii acestora în mediul online, în scopul promovării activităților sportive încă din copilărie. Consimțământul părinților va fi solicitat în mod diferențiat, în funcție de categoriile de date prelucrate (fie că este vorba despre datele de identificare ale minorilor necesare pentru întocmirea fișei personale în baza căreia aceștia au acces în incinta Clubului, fie despre fotografierea acestora). Pentru a face dovada vârstei minorului și pentru a putea beneficia de facilitățile puse la dispoziție de Pescariu Sports & Spa, părinții care au calitatea de membru al Clubului vor prezenta certificatul de naștere al copilului, însă nu vor fi colectate copii ale acestui document.

e) Una dintre misiunile noastre este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții prin încurajarea unui stil de viață sănătos și activ. Suntem mândri că aceste valori au fost îmbrățișate de clienții noștri și, pe baza consimțământului expres al clienților și vizitatorilor Clubului, utilizăm imaginea surprinsă în fotografii sau înregistrări video, în scopuri de promovare a Clubului și a comunității noastre. Colectăm aceste imagini în mod transparent față de clienții noștri (spre exemplu, un fragment al unui antrenament, o fotografie de la un turneu de tenis sau de la un meci de fotbal). Utilizăm aceste imagini în mediul online sau offline: pe website-ul www.pescariusports.ro, pe paginile de social media pe care le administrăm sau care sunt administrate în colaborare cu noi. Pescariu Sports & Spa se obligă să nu afișeze materiale care ar putea afecta imaginea clienților și să nu divulge identitatea persoanelor care apar în fotografii ori înregistrări video, fără acordul acestora. Întrucât respectăm dreptul la imagine al tuturor clienților și vizitatorilor noștri, consimțământul pentru prelucrarea acestor date poate fi retras oricând, fără a fi afectată în vreun fel calitatea serviciilor pe care le furnizăm. Pentru aceasta, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro ori o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România.

f) Pescariu Sports & Spa are acces, în mod excepțional, la date privind sănătatea membrilor Clubului. Pescariu Sports & Spa poate solicita membrului să prezinte un aviz medical privind starea sa de sănătate. Aceste informații sunt necesare pentru a face dovada că membrul Clubului este apt să desfășoare activități sportive și că nu există afecțiuni susceptibile de a pune membrul în pericol ori de a-i pune în pericol pe ceilalți membri ai Clubului. Ulterior prezentării acestei dovezi, datele privind sănătatea membrului Clubului nu sunt stocate de Fundația „Dinu Pescariu”.

B. Dacă sunteți un simplu vizitator al Clubului PESCARIU SPORTS & SPA, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

a) Dacă sunteți vizitator al Clubului Pescariu Sports & Spa (spre exemplu, dacă însoțiți un membru al Clubului), în principiu vom avea nevoie doar de datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume), din motive de securitate [art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR].

b) Puteți opta pentru primirea noutăților cu privire la activitatea Pescariu Sports & Spa și dacă nu sunteți, încă, clientul nostru. Cu acordul dumneavoastră, în măsura în care în urma vizitei sunteți interesat de serviciile pe care le furnizăm, pe lângă datele dumneavoastră de identificare vom colecta și datele dumneavoastră de contact (număr de telefon, adresă de e-mail), prin completarea Formularului de vizitator, cu scopul de a vă trimite informații despre activitatea noastră (Newsletter-ul Pescariu Sports & Spa și alte informații). În acest caz, temeiul juridic al prelucrării acestor date va fi consimțământul dumneavoastră liber exprimat [art. 6 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 GDPR], pe care îl veți putea retrage oricând, fără a fi afectată în vreun fel calitatea serviciilor de care veți beneficia în viitor (dacă veți dori acest lucru), trimițându-ne un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro ori o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România. De asemenea, veți avea posibilitatea de a vă dezabona printr-un click în cuprinsul opțiunii aferente din cadrul oricărui Newsletter pe care vi-l transmitem.

c) Pentru siguranța clienților noștri, a bunurilor acestora și a Clubului Pescariu Sports & Spa, Clubul este monitorizat video în mod permanent (cu excepția spațiilor private, precum vestiarele). Spațiile monitorizate sunt semnalizate în mod vizibil. Informațiile înregistrate sunt necesare în scopul apărării intereselor legitime urmărite de Pescariu Sports & Spa [art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR] și pot fi comunicate, conform legii, organelor de urmărire sau cercetare penală.

d) Misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții prin încurajarea unui stil de viață sănătos și activ. Suntem mândri că aceste valori au fost îmbrățișate de clienții noștri și, pe baza consimțământul expres al vizitatorilor Clubului exprimat prin Formularul de vizitator, utilizăm imaginea surprinsă în fotografii sau înregistrări video, în scopuri de promovare a Clubului și a comunității noastre. Colectăm aceste imagini în mod transparent față de clienții și vizitatorii noștri (spre exemplu, un fragment al unui antrenament, o fotografie de la un turneu de tenis sau de la un meci de fotbal). Utilizăm aceste imagini în mediul online sau offline: pe website-ul www.pescariusports.ro, pe paginile de social media pe care le administrăm sau care sunt administrate în colaborare cu noi. Pescariu Sports & Spa se obligă să nu afișeze materiale care ar putea afecta imaginea clienților și să nu divulge identitatea persoanelor care apar în fotografii ori înregistrări video, fără acordul acestora. Întrucât respectăm dreptul la imagine al tuturor clienților și vizitatorilor noștri, consimțământul pentru prelucrarea acestor date poate fi retras oricând, fără a fi afectată în vreun fel calitatea serviciilor pe care le furnizăm. Pentru aceasta, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro ori o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România.

C. Dacă doriți să aplicați pentru un job prin intermediul website-ului www.pescariusports.ro, la secțiunea Cariere, vă solicităm să ne furnizați o serie de informații necesare pentru a analiza aplicația dumneavoastră și pentru a vă contacta în acest sens (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, mesajul dumneavoastră). Prin intermediul formularului, aveți posibilitatea să încărcați un fișier (poate fi vorba despre CV-ul dumneavoastră, despre o fotografie ori alte documente pe care le considerați relevante pentru a evidenția experiența dumneavoastră pentru funcția pentru care doriți să aplicați). Prin completarea acestui formular și transmiterea eventualelor documente, vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  [art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR]. Vom folosi aceste date doar pentru scopurile ce țin de analiza candidaturii dumneavoastră, pentru a vă contacta în vederea stabilirii unui interviu și pentru a schimba informațiile necesare sub acest aspect.

D. Dacă sunteți un utilizator care vizitează website-ul www.pescariusports.ro, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

Prin accesarea website-ului www.pescariusports.ro, pot fi afișate diferite ferestre de tip „pop-up” cuprinzând anunțuri legate de activitatea noastră și oferte generale.

Datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon și/sau adresă de e-mail, după caz) vor fi prelucrate atunci când vă abonați voluntar la Newsletter, prin introducerea adresei dumneavoastră de e-mail în rubrica special destinată abonării în cadrul website-ului www.pescariusports.ro, atunci când completați online Formularul de Contact ori rubrica de Sesizări și reclamații.  Prin intermediul Formularului de contact disponibil pe website-ul www.pescariusports.ro la secțiunea Contact, precum și prin intermediul formularului disponibil în cadrul secțiunii Sesizări și reclamații, ne puteți transmite orice solicitare, sugestie ori sesizare privind serviciile noastre, fiind necesar să ne furnizați o serie de date pentru a vă putea contacta, după cum urmează: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și mesajul dumneavoastră. Informațiile pe care ne comunicați completând câmpurile de contact din cuprinsul Formularului nu vor fi folosite în scopuri de promovare și marketing decât dacă vă exprimați acordul expres și prealabil în acest sens.

Pescariu Sports & Spa utilizează cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței online a utilizatorilor și a funcționalității website-ului www.pescariusports.ro. Puteți accesa Politica utilizare a modulelor cookie aici.

E. Dacă sunteți un vizitator al paginilor și grupurilor de socializare administrate de noi (pe platforme web precum www.facebook.com; www.instagram.com), prelucrarea datelor dumneavoastră de către Pescariu Sports & Spa are la bază consimțământul persoanelor vizate [art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR], exprimat în mod liber și în cunoștință de cauză. Activitățile de prelucrare a datelor pot consta în organizarea de concursuri/promoții, discuții în cadrul grupului membrilor Clubului, distribuirea de fotografii ș.a.

Pescariu Sports & Spa este permanent în contact cu clienții și partenerii săi, prețuind transparența informațiilor și îmbunătățirea continuă a activității pe baza sugestiilor și feedback-urilor primite de la dumneavoastră. Astfel, atunci când un utilizator publică un comentariu sub una dintre postările Clubului pe rețelele de socializare (Facebook sau Instagram), dacă apasă butonul Like/ Altă reacție, dacă redistribuie postările Clubului ori trimite un mesaj pe una dintre paginile administrate de Pescariu Sports & Spa (Pagina generală de Facebook Pescariu Sports & Spa; Pagina de Facebook Pescariu AQUA; Pagina generală de Instagram Pescariu Sports & Spa ; Pagina de Instagram Pescariu AQUA) ori în grupul nostru (Grup de Facebook pentru membrii Clubului Pescariu Sports & Spa), vom avea acces în principal la datele astfel disponibile (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea întreprinsă Like / altă reacție sau conținutul comentariului, după caz).

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste platforme aparțin unor terți. Pentru mai multe informații privind modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate prin intermediul acestor website-uri, vă rugăm să vă adresați proprietarilor acestora, conform procedurilor aplicabile.

2. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cazul datelor colectate în contextul încheierii și executării contractului de furnizare de servicii de agrement, acestea vor fi stocate pe toată durata raporturilor contractuale.

În cazul datelor care nu sunt colectate în contextul executării contractului de furnizare de servicii de agrement, acestea vor fi prelucrate doar atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor prelucrării respectivelor date. În cazul datelor de contact colectate pentru transmiterea Newsletter-ului Pescariu Sports & Spa, acestea vor fi păstrate doar atât timp cât vă doriți să primiți informații privind activitatea noastră. Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor de contact în scopuri de promovare și marketing, trimițându-ne un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro cu subiectul „Dezabonare” ori o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România. În cazul în care vă retrageți consimțământul, prin dezabonare, și în măsura în care nu există un alt temei pentru prelucrarea acestor date, nu veți mai fi contactat, iar datele dumneavoastră vor fi șterse.

În ceea ce privește fotografiile clienților Clubului Pescariu Sports & Spa ori, după, caz, înregistrările video din timpul antrenamentelor) utilizate în scopuri de promovare și marketing (la care clienții au consimțit prin semnarea formularului de consimțământ informat din cuprinsul regulamentului de ordine interioară), aceștia își pot retrage oricând consimțământul acordat în acest sens. În cazul în care ne transmiteți o asemenea solicitare, vom întreprinde demersurile necesare pentru a ne asigura că imaginea dumneavoastră nu mai apare în mediul online și offline, pe website-ul www.pescariusports.ro, pe paginile de social media, în newslettere, bannere, postere sau în orice alte forme de promovare pe care le utilizăm (dacă solicitați expres acest lucru, vom întreprinde demersurile necesare pentru a șterge aceste imagini inclusiv din bazele noastre de date).

Înregistrările video colectate prin sistemele CCTV sunt șterse periodic, conform procedurilor și regulamentelor interne privind protecția datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în toate cazurile de mai sus, putem păstra datele dumneavoastră pe o perioadă mai lungă, atunci când este necesar pentru protejarea intereselor legitime ale Fundației ‚Dinu Pescariu”, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ori atunci când există o obligație legală de stocare. Vă putem furniza oricând mai multe detalii privind durata de stocare a datelor cu caracter personal, la solicitarea dumneavoastră expresă.

3. Confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Pescariu Sports & Spa ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare și rezonabile pentru a proteja confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau colaboratorilor autorizați și cu atribuții exprese în acest sens. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor,  astfel cum sunt impuse de lege și cu respectarea termenilor contractuali și politicilor interne privind protecția datelor cu caracter personal implementate la nivelul Pescariu Sports & Spa. Orice eventuală subcontractare a serviciilor ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal se va face doar cu autorizarea Pescariu Sports & Spa, în condiții restrictive și cu verificarea respectării garanțiilor de confidențialitate și securitate.

4. Divulgarea și transferul datelor cu caracter personal

Pescariu Sports & Spa nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care vă dați consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni justificate de natura activității pe care o desfășurăm, datele dumneavoastră ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi din domeniul PR, Contabilitate sau IT&C (spre exemplu, provider-ului de soluții software pentru găzduirea website-ului www.pescariusports.ro ori pentru transmiterea Newsletter-ului). În aceste cazuri, ne asigurăm că partenerii noștri respectă securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Am mai putea dezvălui anumite date cu caracter personal în cazul în care suntem obligați prin lege (spre exemplu, dacă primim o solicitare de la o autoritate sau instituție publică abilitată în acest sens). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastră în cazul in care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, pentru a realiza demersurile necesare în fața unei instanțe de judecată sau altui organ cu atribuții administrative ori jurisdicționale ori pentru a proteja siguranța sau drepturile companiei noastre, ale clienților și angajaților noștri.

În scopuri statistice, unele informații pot fi transmise către anumite autorități publice (spre exemplu, numărul de clienți înregistrat într-un interval de timp determinat). În acest caz, informațiile comunicate vor fi anonime și nu vor permite să fiți identificat/ă.

Pescariu Sports & Spa nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

5. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoană fizică are dreptul să ne solicite informații care să indice dacă și în ce măsură Pescariu Sports & Spa prelucrează datele cu caracter personal care îi aparțin. În cazul minorilor, drepturile acestora vor fi exercitate de reprezentanții lor legali, conform prevederilor legale în vigoare.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, beneficiați de următoarele drepturi:
  ●  dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă aparțin;
  ●  dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
  ●  dreptul la ștergerea datelor, în cazurile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (e.g. în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei juridic pentru prelucrare ș.a.)
  ●  dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (e.g. în cazul în care contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea acestora; în cazul în care Pescariu Sports & Spa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ș.a.);
  ●  dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (printre altele, aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor în scopuri de marketing direct);
  ●  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care să vă privească sau care v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
  ●  dreptul la portabilitatea datelor (în virtutea căruia puteți solicita să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și să solicitați să transmitem aceste date altui operator);
  ●  dreptul de a înainta o plângere autorității de supraveghere competente (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
  ●  dreptul de a vă adresa justiției.

Vă puteți exercita aceste drepturi transmițându-ne o cerere scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România ori printr-un e-mail la adresa contact@pescariusports.ro.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare în legătură cu modul în care puteți gestiona confidențialitatea datelor care vă aparțin sau dacă doriți să formulați o solicitare ori o sesizare în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail contact@pescariusports.ro, la numerele de telefon +4 021 242 16 15, +4 0372 731 972 ori trimițându-ne o solicitare scrisă la adresa Str. Glodeni nr. 3, București, România.
Această Politică de confidențialitate a fost actualizată pe 16 iulie 2018 și va fi revizuită ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la data publicării noii versiuni pe website-ul
www.pescariusports.ro.

scroll for more

TE INVITAM SA NE CUNOSTI

Clubul de wellness Pescariu Sports&Spa promoveaza "Arta de a trai frumos". Construit in jurul unui concept versatil pentru intreaga familie, iti aduce mai aproape optiunea unui stil de viata sanatos.

SERVICII & FACILITATI