tarife
parcare

scroll for more

CALEA CATRE FORTA SI ECHILIBRU

Vara aceasta, lasa vacanta copiilor in grija noastra!

TARIFE PARCARE

Dupa primele 4h, se adauga la 35 lei cate 5 lei pentru fiecare ora in plus de parcare.

Plata tichetului se va face la automatul de plata din receptia AQUA (00:00-24:00), la terminalele de iesire din parcare dotate cu POS (00:00-24:00) sau in receptia principala a clubului Pescariu Sports&Spa (06:00-22:00).

Dupa achitarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza si iesirea din incinta clubului trebuie sa se faca in maximum 15 minute de la efectuarea platii. In caz contrar se va datora tariful pentru inca o ora de parcare.

TARIFE PARCARE

Pentru a afla mai multe detalii, iti stam intotdeauna la dispozitie!

tarif parcare

00:00 - 01:00 ora – GRATUIT

01:01 - 02:00 ore – 15 LEI

02:01 - 03:00 ore – 25 LEI

03:01 - 04:00 ore – 35 LEI

DE LA 15 LEI

informatii

TICHET PIERDUT

50 LEI

Dupa primele 4h, se adauga la 35 lei cate 5 lei pentru fiecare ora in plus de parcare.

DE LA 50 LEI

tarif parcare

00:00 - 01:00 ora – GRATUIT

01:01 - 02:00 ore – 15 LEI

02:01 - 03:00 ore – 25 LEI

03:01 - 04:00 ore – 35 LEI

DE LA 15 LEI

informatii

TICHET PIERDUT

50 LEI

Dupa primele 4h, se adauga la 35 lei cate 5 lei pentru fiecare ora in plus de parcare.

DE LA 50 LEI

detalii contact

PROGRAM CLUB

Luni - Vineri - 06:00 - 23:00
Sambata - Duminica - 08:00 - 22:00

Relatii cu clientii

Receptia principala
+4 0372 731 972

vanzari

Anca Capruciu (Senior Sales Representative)
anca.capruciu@pescariusports.ro
+40 730 900 040

Cristina Ion (Sales Representative)
cristina.ion@pescariusports.ro
+40 730 900 045

PROGRAM PUNCTE PLATA

Iesire Barbu Vacarescu

Program NON STOP

Plata CARD

Receptie Pescariu Aqua

Program NON STOP

Plata CASH

Receptie Pescariu Sports&Spa

Program L-V - 06:00 - 23:00 / S-D 08:00 - 22:00

Plata CARD / CASH

REGULAMENT

Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din cadrul complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa” aflat în proprietatea FUNDATIEI DINU PESCARIU.

preambul

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii „Pescariu Sports&Spa” și în special de către conducătorii auto care folosesc parcarea complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa”, în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului. Parcarea „Pescariu Sports&Spa” reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea „Pescariu Sports&Spa”, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în interiorul complexului, delimitate prin marcaje perpendicular sau oblic fata de marginea parții carosabile.

Art.2. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art.3. „Pescariu Sports&Spa” își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice așa cum va stabili Conducerea Complexului Sportiv.

Art.4. Accesul în parcarea „Pescariu Sports&Spa” se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art.5. Programul de funcționare al parcării cu plată a „Pescariu Sports&Spa” este următorul: Luni – Duminică în intervalul orar 0:00-23:59

Art.6. În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, „Pescariu Sports&Spa” poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ - TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE

Art.7. Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament se bazează pe principiul tarifului orar.

Art.8. Tariful orar aplicabil pentru parcare, include TVA si este următorul:

Luni – Duminica între orele 00:00 – 23:59
-GRATUIT - 1 ora
- 2 ore - 15 Lei
- 3 ore - 25 Lei
- 4 ore - 35 Lei
- Dupa primele 4h de stationare, se adauga la cei 35 Lei cate 5 Lei pentru fiecare ora in plus de stationare.


Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fracționabil. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din incinta clubului se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare.

Art.9. Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces astfel:
a) În sistem autotaxare, utilizând automatul de plată parcare amplasat in recepția piscinei AQUA, cu folosirea monedelor sau bancnotelor, după cum urmează:
a. monedele sau bancnotele se utilizează direct la automat, unde se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurența sumei ce reprezintă tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominala mai mare de 50 (cincizeci) lei. Se pot utiliza doar monede de 50 bani.
b) În sistem manual, la punctul de plată special amenajat in recepția principala „Pescariu Sports&Spa”, în intervalul 06:00 - 24:00 Luni - Vineri si 08:00 – 22:00 Sâmbătă – Duminica.
c) În sistem de autotaxare, utilizand POS-urile bancare amplasate pe terminalele de iesire din parcare. La aceste terminala plata se poate face doar prin card bancar sau dispozitive contactless.

Art.10. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctul de plată manuala mai sus menționat, contra sumei de 50 (cincizeci) lei (TVA inclus), zilnic, în intervalul 06:00 - 24:00 Luni - Vineri si 08:00 – 22:00 Sâmbătă – Duminica. Achitarea contravalorii duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare. In afara acestor intervale orare se va achita la automatul de plata suma de 100 (unasuta) lei (TVA inclus).

Art.11. In cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze numărul de înmatriculare si ora accesului in incinta clubului, în scopul identificării în sistemul automat.

Art.12. Mențiuni referitoare la abonații parcării Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa”:
- Pierderea sau distrugerea cardului de abonat se taxează cu 100 (unasuta) lei.
- In cazul pierderii cardului de abonat se va anunța imediat recepția principala a clubului, pentru blocarea cardului.
- Prin plata unui abonament, clientul beneficiază de un loc de parcare nenominal in zonele destinate abonaților, pe toata durata de valabilitate a abonamentului.
- Pentru prelungirea valabilității abonamentului, clientul va informa recepția principala cu o săptămâna înainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungește după achitarea contravalorii abonamentului.
- Daca un abonat își uita/rătăcește cardul va intra in parcare folosind un tichet si va anunța de urgenta persoana de contact stipulata in contract sau se va adresa in scris pe adresa de e-mail office@pescariusports.ro.
- Locurile de parcare se vor folosi in intervalul 00:00-23:59.
- Cardul de parcare este nominal si nu se poate înstrăina.

Art.13. Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate sau ridicate și amplasate în locuri special amenajate, în scopul fluidizării traficului și/sau conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament.

Art.14. Pentru deblocarea autovehiculelor (atât a celor ridicate cât și a celor care nu au fost ridicate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif de 150 (unasutăcincizeci) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va putea fi achitată exclusiv în intervalul 06:00 - 24:00 Luni - Vineri si 08:00 – 22:00 Sâmbătă – Duminica si doar la punctul de plata din recepția principala a clubului. Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului de parcare.

CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art.15. Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării.

Art.16. Viteza maximă de deplasare în interiorul clubului este de 10 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a autovehiculelor dotate cu remorci.

Art.17. Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop.

Art.18. Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.12, cu privire la blocarea sau ridicarea și amplasarea în locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar, precum si cu privire la aplicarea amenzilor.

Art.19. Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, „Pescariu Sports&Spa” va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.

Art.20. În parcarea „Pescariu Sports&Spa” este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a centrului comercial.

Art.21. Conducătorii auto, clienții și vizitatorii acceptă următoarele:
a) Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;
b) Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor sau altor activități de acest gen;
c) Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activitățicomerciale;
d) Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
e) Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa”;
f) Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acestora;
g) Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
h) Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
I) Să introducă in club animale de companie fără ca acestea sa fie asigurate in lesa si sa își asume responsabilitatea curățenii eventualelor excremente produse de acestea.

Art.22. Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților.

Art.23. Este interzisă parcarea pe termen lung (perioadă mai mare de 2 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar conducerea „Pescariu Sports&Spa” poate înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen. Excepție fac mașinile mașinile posesorilor de abonamente de parcare.

CAPITOLUL 5 – OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art.24. Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării „Pescariu Sports&Spa”, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauza i se va aplica sancțiunea corespunzătoare.

Art.25. Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare.

Art.26. Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării „Pescariu Sports&Spa” vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa”.

Art.27. La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor, etc., Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” nerăspunzând în nici un fel pentru securitatea acestora.

Art.28. Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art.29. Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicațiile reprezentanților „Pescariu Sports&Spa”, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzător pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.30. Conducătorul autovehiculului și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6 – SANCTIUNI

Art.31. Constituie abatere de la prezentul regulament și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului:a. oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decât cele special amenajate sau ocupând mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/evacuare.b. expunerea spre vânzare a autovehiculului in parcare, fără o aprobare prealabila din partea administrației „Pescariu Sports&Spa”.

Art.32. Conducerea repetată a autovehiculului cu viteza in parcare se va sancționa cu restricționarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art.33. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul regulament și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către agenții de paza sau alți angajați ai Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa”.

CAPITOLUL 7 – BLOCAREA SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.34. Vor fi supuse blocării sau ridicării, cu precădere, autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate. Conducătorul vehiculului accepta blocarea roților, precum și ridicarea si depozitarea in locuri special destinate la interiorul sau exteriorul Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa” de către companii externalizate, in caz de parcare inadecvata sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depășește 48 de ore, caz in care conducătorul vehiculului va plăti costurile de ridicare si depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare menționata la art. 6.1 de mai sus și tariful de parcare aferent.

Art.35. Se va bloca una din roțile din față ale autovehiculului. Dispozitivul de blocare a roții va avea culoarea galbenă și va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate în locuri special amenajate, având blocată roata din față.

Art.36. Anterior blocării roților sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la recepția principala a clubului, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții.

Art.37. Deblocarea roților se face după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.38. Personalul de pază al Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa” nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.

Art.39. Complexul sportiv „Pescariu Sports&Spa” nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării sau ridicării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții „Pescariu Sports&Spa” sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Administrația parcării nu are nici o responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 9 – DISPOZIȚII FINALE

Art.40. Conducerea Complexului sportiv „Pescariu Sports&Spa” își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament fără o notificare în prealabil.

Art.41. Autovehiculelor abandonate în parcarea „Pescariu Sports&Spa” li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depășește 2 zile calendaristice consecutive.

Art.42. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

Art.43. Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil la intrările Parcării „Pescariu Sports&Spa” si in dreptul automatului de plata.

Administrația.

INSTAGRAM

Social Media conecteaza oamenii, iar noi suntem activi cu materiale care te vor motiva sa nu lasi pe maine, ce poti face azi.