termeni
si conditii

scroll for more

termeni si conditii

Construit in jurul unui concept versatil pentru intreaga familie, iti aduce mai aproape optiunea unui stil de viata sanatos.

Vă mulțumim pentru interesul acordat de-a lungul timpului serviciilor furnizate de Pescariu Sports & Spa. Credem în potențialul oamenilor de a-și îmbunătăți în mod constant calitatea vieții. Pe lângă toate facilitățile noastre, ne-am străduit să construim un cadru în care clienții să se simtă liberi să socializeze și să păstrăm un standard ridicat al tuturor serviciilor pe care le oferim. Pentru că suntem o comunitate ce este unită de un scop comun, cel al traiului frumos și sănătos.Prețuim relația cu clienții noștri și cu toate persoanele care doresc să intre în contact cu noi. De aceea, prin prezenta Politică, explicăm în mod transparent termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.pescariusports.ro. Pe acest website, puteți găsi oricând informații privind serviciile pe care le oferim (clase de fitness și aerobic, tenis, înot, scrimă, squash, tabere pentru copii), tehnicile de masaj, întreținere și remodelare corporală pe care le punem la dispoziție și evenimentele pe care le organizăm sau care sunt organizate în colaborare cu noi.

1. Drepturile de proprietate intelectuală și accesul la informațiile disponibile pe website

Acest website aparține Fundației „Dinu Pescariu”, cu sediul în București, str. Glodeni nr. 3, sector 2, înregistrata la Registrul fundatiilor sub nr. 8/PJ/2001, CUI RO13727893.

Sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul (blazonul) Pescariu Sports & Spa, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Fundației „Dinu Pescariu” sau a unor terți care au autorizat Fundația „Dinu Pescariu” să le utilizeze.

Toate informațiile, materialele foto-video și produsele prezentate pe acest website sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, ori, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale privind dreptul la propria imagine.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale website-ului www.pescariusports.ro şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe website sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale, astfel încât să fie conforme reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală.

Sub rezerva dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, distribuire, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a website-ului www.pescariusports.ro indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, imagini ori înregistrări video, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Fundația „Dinu Pescariu”, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

„Pescariu Sports & Spa” este marcă înregistrată, beneficiind de toate drepturile prevăzute de legislația privind mărcile. Totodată, denumirea Pescariu Sports & Spa este protejată ca nume de domeniu (www.pescariusports.ro).

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci ori a numelui de domeniu, fără să fi fost obținută în prealabil autorizarea din partea Fundației „Dinu Pescariu” contravine dispozițiilor legale în vigoare privind drepturile conferite de mărcile înregistrate și numele de domeniu.

Pescariu Sports & Spa garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe website-ul www.pescariusports.ro si nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Fundației „Dinu Pescariu”, fără acordul prealabil și scris al acesteia.

2. Disponibilitatea serviciului

Pescariu Sports & Spa își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. Fundația „Dinu Pescariu” nu este răspunzătoare față de utilizatori sau față de orice altă persoană pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului.

Pescariu Sports & Spa își rezervă dreptul de a modifica oricând conținutul și condițiile de utilizare a website-ului. Noile condiţii devin aplicabile din momentul publicării acestora pe website.

3. Accesul minorilor

Conținutul website-ului www.pescariusports.ro nu este destinat în mod direct minorilor, însă poate fi accesat inclusiv de minori. Informațiile care se regăsesc pe website nu sunt licențioase, calomnioase, defăimătoare, înșelătoare și nu sunt de natură să afecteze minorii emoțional.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal și gestionarea solicitărilor transmise prin intermediul website-ului

Anumite date cu caracter personal pot fi colectate prin intermediul website-ului www.pescariusports.ro (prin abonarea voluntară la Newsletter, prin completarea Formularului de contact sau prin transmiterea candidaturii în vederea angajării la secțiunea Cariere). Prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea Pescariu Sports & Spa respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și legislația conexă, națională și europeană.

Datele de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, număr de telefon și/sau adresă de e-mail, după caz) vor fi prelucrate fie atunci când aceștia se abonează voluntar la Newsletter, prin introducerea adresei de e-mail în rubrica special destinată abonării în cadrul website-ului www.pescariusports.ro, fie atunci când completează online Formularul de Contact.

Prin intermediul Formularului de contact disponibil pe website-ul www.pescariusports.ro, orice persoană poate transmite solicitări, sugestii ori sesizări privind serviciile Clubului Pescariu Sports & Spa, fiind necesară furnizarea anumitor date de contact pentru gestionarea solicitărilor, după cum urmează: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și mesajul. Informațiile pe care utilizatorii le comunică prin completarea câmpurilor de contact din cuprinsul Formularului nu vor fi folosite în scopuri de promovare și marketing decât dacă aceștia își exprimă acordul expres în acest sens.

În cazul persoanelor care doresc să aplice pentru un job prin intermediul website-ului www.pescariusports.ro, la secțiunea Cariere, solicităm o serie de informații necesare pentru a analiza aplicația și pentru a contacta candidații în acest sens (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, mesajul). Prin intermediul formularului, există posibilitatea de a încărca un fișier (poate fi vorba despre CV, despre o fotografie ori alte date relevante pentru a evidenția experiența pentru funcția pentru care utilizatorul dorește să candideze).

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate disponibilă aici.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau care vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, sunt pasibile de sancțiuni conform normelor legale în vigoare.

Pescariu Sports & Spa își rezervă dreptul de a ignora mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

5. Limitarea răspunderii pentru conținutul website-ului, link-uri către alte website-uri, funcționalitatea server-ului și browser-ului

Website-ul www.pescariusports.ro este găzduit de serverele unei terțe companii. Fundația „Dinu Pescariu” nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe website, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale website-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare datorată lucrărilor de mentenanță ori unor cauze externe neimputabile Fundației „Dinu Pescariu” (cum ar fi dificultățile tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură găzduirea și mentenanța website-ului).

Fundația „Dinu Pescariu” nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea website-ului www.pescariusports.ro.

Fundația „Dinu Pescariu” nu poate fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, calitatea, natura sau securitatea oferită de alte website-uri care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe website-ul www.pescariusports.ro. Pentru respectivele website-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor acestora.

În limita impusă de lege, Fundația „Dinu Pescariu” nu va putea fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar fără a se limita la pierderi de afaceri, de oportunități, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea și funcționarea website-ului.

Informațiile prezentate pe website au titlu informativ și nu dau naștere unor obligații contractuale. De asemenea, nicio informație prezentată pe website nu poate fi considerată ca o ofertă de a contracta.

6. Litigii

Odată cu accesarea website-ului, utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile de utilizare a website-ului.

Prin accesarea website-ului, utilizatorul își asumă în integralitate termenii și condițiile expuse în prezenta Politică, precum și consecințele pe care le presupune activitatea pe website-ul www.pescariusports.ro.

Termenii și Condițiile de utilizare a website-ului, drepturile și obligațiile utilizatorilor, precum și eventualele neînțelegeri ori litigii care ar putea apărea în ceea ce privește conținutul sau modul de funcționare a website-ului sunt guvernate de legea română.

În cazul oricărei neînțelegeri ivite între un utilizator al website-ului și Fundația „Dinu Pescariu”, părțile vor încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

7. Dispoziții finale

Termenii și condiţiile de utilizare a website-ului www.pescariusports.ro se pot modifica oricând, fără nicio informare prealabilă a utilizatorilor. Eventualele modificări ar putea avea loc pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor on-line pe care le furnizăm și funcționalitatea website-ului ori pentru a actualiza anumite informații legate de activitatea Pescariu Sports & Spa.

De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină periodic, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări și actualizări.

8. Cum ne puteți contacta?

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea website-ului ori de modul în care gestionăm serviciile furnizate prin intermediul website-ului, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de e-mail contact@pescariusports.ro sau prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa Str. Glodeni nr. 3, sector 2, București, România.

scroll for more

TE INVITAM SA NE CUNOSTI

Clubul de wellness Pescariu Sports&Spa promoveaza "Arta de a trai frumos". Construit in jurul unui concept versatil pentru intreaga familie, iti aduce mai aproape optiunea unui stil de viata sanatos.

SERVICII & FACILITATI